PERKHIDMATAN

  • Pinjaman koleksi buku sains sukan, teknologi sukan, dan perubatan sukan dan lain-lain.
  • Perkhidmatan rujukan untuk tujuan penyelidikan dan lain-lain.
  • Perkhidmatan fotokopi dan imbasan (dikenakan bayaran).
  • Kemudahan internet (WIFI percuma), ASTRO, dan WebOPAC.
  • Koleksi foto dan video sukan.
  • Penyediaan e-jurnal dan online database untuk tujuan penyelidikan dan sumber digital.
  • Kemudahan perpustakaan yang mesra pengguna.
  • Perkhidmatan membuat salinan video sukan (dikenakan bayaran sebanyak    RM10 bagi setiap salinan).
  • Perkhidmatan percuma kepada pegawai & anggota ISN (dengan syarat DVD/CD dibawa bersama).