Pusat Sumber Maklumat menempatkan koleksi bidang sukan utama Malaysia, dengan menyediakan lebih dari 20,000 judul monograf, 30 judul jurnal, juga termasuk 30 ulasan elektronik serta 500 DVD dan CD-ROM.

Ia menawarkan koleksi meluas dalam bidang sukan, sains sukan dan perubatan sukan. Ia juga mempunyai dokumentasi koleksi bernilai berkaitan keputusan dan penyertaan Malaysia dalam pelbagai acara.

Misi

Untuk mengurus dan menyediakan koleksi rujukan kepada penyelidik dari seluruh negara.
Untuk menjamin akses kepada koleksi-koleksi ini untuk  generasi akan datang.
Untuk mempromosi dan membantu penyelidikan dalam bidang sukan.

Subjek

Latihan & Bimbingan untuk sukan utama yang dimainkan di Malaysia.
Bimbingan & latihan am – regangan, fleksibiliti, latihan kekuatan
Sains sukan & perubatan sukan – psikologi, biomekanik, fisiologi senam, nutrisi, kecederaan
Pentadbiran sukan – pemasaran, penajaan, pengurusan kelab, undang-undang.
Populasi khusus – wanita, kanak-kanak, orang asli, paralimpik.
Temasya sukan utama – Olimpik, Sukan Komenwel, Sukan ASEAN, SEA, SUKMA.
Polisi sukan Malaysia.
Rekod, keputusan dan statistik

Pusat Sumber Maklumat ialah…

Sebuah perpustakaan Institut,
Sebuah perpustakan khusus dalam bidang sukan,
Sebuah pusat dokumentasi sukan,
Sebuah pusat koleksi Audio Visual sukan.

     Lawat Kami Sekarang!