POLISI PINJAMAN

  • Peminjam hendaklah berdaftar sebagai ahli PMS.
  • Keahlian terbuka kepada staf ISN, MSN, jurulatih dan atlet, dengan mengisi borang keahlian beserta gambar.
  • Hanya 2 buah buku yang dibenarkan untuk setiap pinjaman.
  • Ahli bertanggungjawab segala bahan yang dipinjam atas namanya sendiri.
  • Kad keahlian mesti ditunjukkan apabila ingin meminjam koleksi PMS dan kad itu tidak boleh dipindah milik.
  • Tempoh pinjaman adalah 2 minggu dari tarikh pinjaman.