POLISI PINJAMAN

  • Peminjam hendaklah berdaftar sebagai ahli Sports Library.
  • Keahlian terbuka kepada pegawai dan anggota ISN, MSN, jurulatih, dan atlet dengan mengisi borang keahlian beserta gambar.
  • Hanya 2 buah buku sahaja dibenarkan untuk setiap pinjaman. (permohonan pinjaman melebihi 2 buah buku adalah mengikut budi bicara  pihak pengurusan Sports Library).
  • Setiap ahli bertanggungjawab ke atas segala bahan bacaan yang dipinjam  atas namanya sendiri.
  • Peminjam perlu membawa kad keahlian apabila ingin meminjam koleksi   yang terdapat di Sports Library dan kad tersebut tidak boleh dipindah milik.
  • Tempoh pinjaman adalah selama 3 minggu dari tarikh pinjaman.